ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

1. Загальні положення
1.1. Управління цим сайтом https://lifehack.academy/ (далі – "Сайт") здійснюється ФОП Константиновська Ю.О., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3228315884, яка зареєстрована і діє відповідно до вимог законодавства України (далі - "Lifehack Академія").
1.2. Lifehack Академія з великою повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в зв'язку з чим, Lifehack Академія прагне захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному користувачеві.
1.3. Використання користувачем Сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності.
1.4. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності користувач повинен припинити використання Сайту.
1.5. Справжня Політика конфіденційності застосовується лише до Сайту. Lifehack Академія не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті.
1.6. Lifehack Академія не несе відповідальності за достовірність та повноту персональних даних, що надаються користувачем Сайту.

2. Збір та використання персональних даних
2.1. Володільцем та розпорядником персональних даних користувачів Сайту є ФОП Константиновська Ю.О.
2.2. При використанні користувачем сервісів Сайту Lifehack Академія здійснюється обробка даних користувача, а саме: - даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; - файли cookie; - ір-адреси; - параметри і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).
2.3. Lifehack Академія збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім'я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать і т.ін.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб'єктом персональних даних в цілях використання сервісів Сайту, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб'єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.
2.4. При відвідуванні Сайту Lifehack Академія збирає, зберігає і обробляє таку інформацію як IP-адресу, дату і час відвідин, тип і мова браузера, файли coockies - виключно для надання послуг Сайту, оптимізації його роботи, а також для захисту цілісності інформаційного простору Сайту. Ця інформація є конфіденційною і не передається третім особам, крім обґрунтованих випадків, передбачених законами України.

3. Lifehack Академія здійснює обробку персональних даних користувача Сайту в цілях:
3.1. Ідентифікації користувача, зареєстрованого на Сайті для надання послуг консультаційні послуги в галузі комерційної діяльності й керування.3.2. Надання користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту.
3.3. Встановлення з користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка та запитів і заявок від користувача.
3.4. Визначення місця знаходження користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
3.5. Створення облікового запису для здійснення замовлень на надання консультаційних послуг, якщо користувач дав згоду на створення облікового запису.
3.6. Повідомлення користувача Сайту про дату та час тренінгів, навчальних курсів, воркшопів, семінарів та лекцій.
3.7. Надання користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту.
3.8. Надання користувачеві з його згоди, інформації про оновлення спектру послуг, про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені Lifehack Академія або від імені партнерів Lifehack Академія.
3.9. Надання доступу користувачеві на сайти або сервіси партнерів Lifehack Академія з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

4. Способи та строки обробки персональних даних
4.1. Lifehack Академія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Lifehack Академія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Lifehack Академії.
4.2. Lifehack Академія може передавати персональні дані користувачів:
  • Приватним особам, фізичним особам (в т.ч. суб'єктам підприємницької діяльності та/або самозайнятим особам) та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій та/або надання послуг Lifehack Академії відповідно до оформлених довіреностей та/або укладених між такими особами та Lifehack Академією договорів за умови попередження Lifehack Академією таких юридичних та фізичних осіб про їх обов'язок не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на користь інших осіб, крім випадків, передбачених законодавством України;
  • іншим особам – контрагентам (партнерам) Lifehack Академії, які будуть залучені останньою на договірній основі до процесу обслуговування користувачів.
4.3. Персональні дані зберігаються на строк не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. Після того, як суб'єкт персональних даних перестав бути користувачем Сайту шляхом видалення свого облікового запису на Сайті та/або припинив користуватися консультаційними послугами, його персональні дані зберігаються 3 роки.
4.4. Згода користувача може бути відкликана шляхом надання письмової заяви на ім'я та адресу Lifehack Академії. Подання такої заяви вважається підставою для припинення надання консультаційних послуг та/або користуванням Сайту.

5. Зміна Політики
5.1. До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.
5.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.
5.3. Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень. Більше читайте тут: https://lifehack.academy/privacy-policy